KollektivaFondval och Pensionsmästarna läggs på is

Pensionsmyndigheten beslöt i oktober att användarna inte får logga in eller byta fonder via en tredje parts tjänst. Kollektiva har träffat Pensionsmyndigheten för att diskutera lösningar för Kollektivas användare att fortsätta använda KollektivaFondval, men Pensionsmyndigheten har inte ändrat sin åsikt. Baserat på rådande situation kommer KollektivaFondval att vara stängd tills förutsättningarna har ändrats. Utöver tjänsten berörs även tävlingen Pensionsmästarna som inte kan ha någon månads- eller årsfinal förrän KollektivaFondval kan öppnas. Således är tjänsten KollektivaFondval och tävlingen Pensionsmästarna stängda på obestämd tid.

Historien om Kollektiva och KollektivaFondval

Första tiden

Bolaget Kollektiva har sitt ursprung i att fyra gamla vänner och kollegor startar ett bolag tillsammans i september 2014. Som så många andra bolag i IT-branschen kör man igång i en källare med en idé. Idén är att kunna utmana en konservativ och snedvriden finansbransch med digitala tjänster i mobiltelefonen som bygger på kollektiv intelligens. På så vis kan vanliga pensionssparare kostnadsfritt få vettiga råd från andra duktiga pensionssparare istället för att ta råd av externa, betalda rådgivare som i regel har ett eget intresse att sälja in fonder som gynnar rådgivarna i första hand.
En första omgång nya ägare går in i bolaget i samband med en emission första halvåret 2015 och man anställer en utvecklare och lånar även in webbdesigner från en annan start-up. Bolaget flyttar till en före detta frisörsalong på Drottninggatan i Malmö.
Tidigt i maj 2015 lanseras en beta-version av tjänsten KollektivaFondval och speciellt inbjudna användare ombeds pröva tjänsten och ge feedback. Tjänsten går ut på att logga in mot Pensionsmyndigheten, se sitt eget premiepensionsinnehav, jämföra sin utveckling med de 15% bästa i den egna generationen och sedan kopiera en sammanställd fondportfölj om man vill. Under maj träffar Kollektivas grundare även Pensionsmyndigheten för att informera om vad tjänsten syftar till och för att skapa en grund för fortsatt dialog.

Första reklamfilmen

En första publik version av tjänsten släpps under sommaren 2015 och Kollektivas första reklamkampanj syns i TV. Företaget anställer en administratör och en produktägare och flytten gick till en ny adress i Malmö, denna gång utan frisörstolar. Tjänsten når snart sina första 1000 användare.

Pensionsmästarna lanseras

I samarbete med journalisten Torbjörn Isacsson och siten N360.se skapas en tävling som får namnet Pensionsmästarna, en tävling i långsiktigt sparande. Första delfinalen hålls den 4:e oktober 2015. För att tävla i de två deltävlingarna registrerar man sig och loggar in den 4:e varje månad. Tävlingen blir snabbt en efterfrågad succé bland deltagarna och intervjuer med olika vinnare publiceras i tidningar runt om i Sverige.

Pensionsmyndigheten anmäler Kollektiva

Pensionsmyndigheten gör i oktober 2015 en anmälan till Finansinspektionen och till Konsumentverket för få undersökt om Kollektivas tjänst och kommunikation är korrekt enligt gällande regelverk. Finansinspektionen lägger ner utredningen utan åtgärd medan Konsumentverket påpekar att användning att ordet “gratis” är olämpligt då användaren av KollektivaFondval trots allt delar med sig av sin data till företaget. Konsumentverket rådgiver Kollektiva att istället använda ordet “avgiftsfritt” och tydliggöra att användaren betalar med sin data när denne loggar in, vilket Kollektiva gör. Vidare tycker Konsumentverket att De Bästa kan vara vilseledande då användaren kan tro att det är alla pensionssparare som avses. Kollektiva ändrar till “De Bästa användarna” istället.
Vid årsskiftet 2015/2016 beräknas antal användare som någon gång använt tjänsten till 7500 personer och i med en ny kommunikationsstrategi skapades nya reklamfilmer med skidtema som körs under våren. Nu ökar inflödet av användare till tjänsten och nya välkända ägare tar tillfället i akt och köper in sig i bolaget.

Falcon Funds skandalen briserar

Nyheten att Falcon Funds sysslat med tvivelaktiga metoder dyker upp första gången i november 2015 och under våren 2016 framkommer det att upp emot 2,5 miljarder kronor av pensionsspararnas pengar kan vara förskingrade. Pensionsmyndigheten drar igång en större granskning av andra fondförvaltare som har fonder listade på Pensionsmyndighetens fondtorg. Under våren 2016 fortsätter Kollektiva växa i takt med att marknadsföringen av tjänsten ökar radikalt. I samband med fotbolls EM sänds en ny TV kampanj där Tomas Ravelli syns. Antalet användare närmar sig 20 000 samtidigt som antalet deltagare i Pensionsmästarna når över 800 deltagare.

KollektivaBästa Fonder lanseras

Nästa stora steg i företagets strategiska utveckling sker vid lanseringen av KollektivaBästa Fonder i september 2016. Fonderna förvaltas av FCG Fonder som köper data, varumärke och kommunikation från Kollektiva och därigenom har företaget fått sin första intäktskälla. Fonderna erbjuder spararna att ta rygg på de bästa användarna i den egna generationens fondval i tjänsten utan att själv behöva byta fonder varje månad. Grundidén att erbjuda ett alternativ till vanliga rådgivare med bibehållen integritet gäller fortfarande, dvs fondernas sammansättning påverkas inte av något annat är de bästas konsensus portfölj. Fonderna får snabbt många ägare som väljer detta smidiga alternativ att följa de bästa användarna istället för att regelbundet byta till de bästas konsensus portfölj.

Pensionsmyndigheten slår ner på fondförvaltaren

I november 2016 kontaktar Pensionsmyndigheten FCG fonder som förvaltar KollektivaBästa fonderna. I ett försök att skapa ordning efter Falcon Funds-skandalen har Pensionsmyndigheten lagt till vissa skrivelser i sina avtal, rörande god sed i hur fondbolag får marknadsföra sina produkter. Pensionsmyndigheten hotar nu att stänga av FCG:s fonder från Pensionsmyndighetens fondtorg om inte Kollektiva slutar marknadsföra fonderna i tjänsten KollektivaFondval. Kollektiva tar omedelbart bort marknadsföringen av fonderna från tjänsten KollektivaFondval och stänger även ner möjligheten att beställa fondbyten via tjänsten. Nya möten med Pensionsmyndigheten hålls utan att Kollektiva kan fatta några långtgående beslut baserat på informationen som kommer fram.

Kollektiva kämpar vidare

En planerad nyemission avbryts men Kollektiva håller liv i förhoppningen att man någon gång ska kunna tillåta byten i tjänsten och arbetar vid sidan av med uppslag på nya tjänster. Marknadsföringen dras ner på sparlåga i väntan på klarhet i vad som är möjligt att erbjuda i KollektivaFondval. Ett antal nya möten med Pensionsmyndigheten planeras under sommarhalvåret 2017 men skjuts på framtiden. Under tidig höst lanseras möjligheten att se innehavet i tjänstepension.

Slutet för tjänsten KollektivaFondval

I samband med att Generaldirektören för Pensionsmyndigheten avgår så går myndigheten ut med ett nytt påbud där de driver sin tolkning av hur företag använder sig av användarens identitet när inloggning sker med hjälp av Mobilt BankID. Flera framgångsrika bolag inom finanssektorn såsom Klarna, Tink och Avanza använder sig av samma teknik som Kollektiva.
Pensionsmyndighetens beslut att användarna inte får logga in eller byta fonder via en tredje parts tjänst består. Kollektiva har träffat Pensionsmyndigheten för att diskutera lösningar för Kollektivas användare att fortsätta använda KollektivaFondval, men Pensionsmyndigheten har inte ändrat sin åsikt. Baserat på rådande situation kommer KollektivaFondval att vara stängd tills förutsättningarna har ändrats. Utöver tjänsten berörs även tävlingen Pensionsmästarna som inte kan ha någon månads- eller årsfinal förrän KollektivaFondval kan öppnas. Således är tjänsten KollektivaFondval och tävlingen Pensionsmästarna stängda på obestämd tid.

Framtiden

Kollektiva som bolag lever vidare och i väntan på nya produktidéer riktar bolaget in sig på att hjälpa andra bolag med digitalisering. Tjänsten KollektivaFondval kan möjligen relanseras när det är klarlagt hur det är möjligt. En sådan omtolkning av nuvarande lag eller en lagförändring lär ta tid och måste drivas fram antingen av ett fall där rättsligt prövas och som leder till prejudikat, alternativt att en lag läggs fram via den vanliga processen.